Projectoproep SE'nSE 2020, voor oprichters van duurzame start-ups - oproep gesloten

De Stichting voor Toekomstige Generaties organiseert jaarlijks haar SE’nSE projectoproep voor oprichters van start-ups met een positieve impact op het milieu. De geselecteerde start-ups ontvangen zaaikapitaal in de vorm van een achtergestelde converteerbare lening tot €50.000. Deze projectoproep dankzij het SE’nSE Fonds, opgericht door ondernemer Pierre Mottet, wordt bijkomend gesteund door het Aether Fonds voor Toekomstige Generaties en de Eurofins Foundation.

> Voor wie?

De SE’nSE (Seed Equity and Sustainable Entrepreneurship) projectoproep richt zich op early-stage Belgische ondernemingen met een positieve milieu-impact. Check de PDF-pictogram gedetailleerde selectiecriteria voor meer informatie.

De oproep is momenteel gesloten. Eind oktober maakt de expertenjury de laureaten 2020 bekend.

In het voorjaar van 2021 volgt een nieuwe projectoproep.

> Wie financiert en hoe?

Binnen de Stichting voor Toekomstige Generaties financieren het SE’nSE Fonds en het Aether Fonds voor Toekomstige Generaties deze projectoproep. Bijkomend draagt ook ook de Eurofins Foundation bij. Samen helpen zij een leefbare wereld door te geven, door duurzame initiatieven te stimuleren. 

Met een achtergestelde converteerbare lening helpt SE’nSE startende ondernemers de periode tussen de ‘Friends, Family & Fools’ fase en de toegang tot meer klassieke en omvangrijke financieringsbronnen te overbruggen.

Bovenop de financiële steun, biedt SE’nSE startende ondernemers de mogelijkheid hun projecten bij te sturen op basis van de feedback van de expertenjury. Verder biedt het nationale zichtbaarheid en toegang tot een uitgebreid netwerk.

Met de steun van:

Logo Fonds SE'nSE      

Logo Fonds Aether

    Logo Eurofins Foundation
   

 

Concreet biedt het SE'nSE Fonds zaaikapitaal in de vorm van een achtergestelde converteerbare lening. Ondernemers kunnen zo lang als nodig beroep doen op dit bedrag. Al is het mechanisme van het Fonds is zo opgezet dat de ondersteunde ondernemingen worden gestimuleerd om de lening zo snel mogelijk terug te betalen. Zodoende kan dit bedrag steeds opnieuw uitgeleend worden aan andere ondernemingen. Dankzij de jaarlijkse donaties kan het Fonds bovendien blijven groeien.

Een achtergestelde lening is kredietvorm die risicovol is voor de kredietgever. De kredietgever, het SE’nSE Fonds, wordt namelijk pas als laatste in rij terugbetaald in het geval van een faillissement of onvermogen. Banken beschouwen dit type lening als quasi-eigen vermogen, hetgeen ondernemers helpt bij het bekomen van financiering. In vergelijking met klassieke investeringen, leidt zulke lening niet tot verwatering. Omwille van deze redenen ligt de rentevoet iets hoger dan bij andere leningen.

Een converteerbare lening is een kredietvorm die op termijn omgezet kan worden naar aandelen in de onderneming. Het SE’nSE Fonds verkiest terugbetaling boven conversie. Na een eerste rentevrije periode stijgt de rentevoet vervolgens gradueel. Dit geeft de onderneming de tijd om voldoende cashflow te genereren alvorens de lening af te lossen, en tegelijk de motivatie om binnen de 3 jaar over te gaan tot terugbetaling. De eerste periode (tot 1,5 jaar) is rentevrij. In een tweede termijn (vanaf het 4de jaar), wanneer terugbetaling in het gedrang komt, kan het beheerscomité van het SE’nSE Fonds opteren de lening om te zetten in (certificaten van) aandelen. Dit gebeurt steeds in overleg met de betrokken ondernemers.

 

Meer informatie:
Jérome Chaplier
j.chaplier@stg.be
+32 498 67 62 42