Visuel SE'nSE

Projectoproep

Interesse in zaaikapitaal van max. € 50 000 voor je milieugerichte sart-up? Het SE'nSE Fonds steunt ieder jaar tot 5 duurzame projecten. Eind maart 2020 opent een nieuwe projectoproep. Raadpleeg alvast het PDF-pictogram presentatiedocument voor meer informatie.

De projectoproep is nationaal en verloopt volledig in het Engels (zowel het invullen van het kandidaatsdossier als de presentatie voor de jury).

SE’nSE, een zaaikapitaalfonds voor duurzame en milieugerichte start-ups

Bijdragen aan een meer duurzame wereld door ondernemerschap te stimuleren. Dat beoogt het Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship (SE'nSE) Fonds, een fonds zonder winstoogmerk, ondergebracht bij de Stichting voor Toekomstige Generaties. Het SE'nSE Fonds werd opgericht in 2016 door ondernemer Pierre Mottet.

Het Fonds richt zich op start-ups met een positieve milieuimpact en een duurzame werking. Concreet biedt het zaaikapitaal in de vorm van een achtergestelde converteerbare lening. De bedoeling is zo de kloof te dichten tussen het “Friends, Family & Fools” stadium en meer klassieke, omvangrijke financierinsbronnen.

Dankzij jaarlijkse donaties van de oprichter en bijkomende donatoren, beschikt het Fonds over minstens €100.000 per jaar (€150.000 in 2018 en 2019). Ieder jaar selecteert de SE'nSE Expertenjury tot vijf jonge ondernemingen.

Bovenop de financiële steun, biedt het Fonds ondernemers de mogelijkheid hun projecten bij te sturen op basis van de constructieve feedback van de Expertenjury, samengesteld uit impactondernemers- en investeerders. Verder biedt het zichtbaarheid en toegang tot een uitgebreid netwerk van impactgerichte organisaties en individuen. Het vertrouwen van deze jury in de startende projecten opent vervolgs deuren naar andere, meer klassieke en omvangrijke financieringsbronnen.

Meer informatie over de filosofie van het fonds.

Concreet biedt het Fonds zaaikapitaal in de vorm van een achtergestelde converteerbare lening. Ondernemers kunnen zo lang als nodig beroep doen op dit bedrag. Al is het mechanisme van het Fonds is zo opgezet dat de ondersteunde ondernemingen worden gestimuleerd om de lening zo snel mogelijk terug te betalen. Zodoende kan dit bedrag steeds opnieuw uitgeleend worden aan andere ondernemingen. Dankzij de jaarlijkse donaties kan het Fonds bovendien blijven groeien.

Een achtergestelde lening is kredietvorm die risicovol is voor de kredietgever. De kredietgever, het SE’nSE Fonds, wordt namelijk pas als laatste in rij terugbetaald in het geval van een faillissement of onvermogen. Banken beschouwen dit type lening als quasi-eigen vermogen, hetgeen ondernemers helpt bij het bekomen van financiering. In vergelijking met klassieke investeringen, leidt zulke lening niet tot verwatering. Omwille van deze redenen ligt de rentevoet iets hoger dan bij andere leningen.

Een converteerbare lening is een kredietvorm die op termijn omgezet kan worden naar aandelen in de onderneming. Het SE’nSE Fonds verkiest terugbetaling boven conversie. Na een eerste rentevrije periode stijgt de rentevoet vervolgens gradueel. Dit geeft de onderneming de tijd om voldoende cashflow te genereren alvorens de lening af te lossen, en tegelijk de motivatie om binnen de 3 jaar over te gaan tot terugbetaling. De eerste periode (tot 1,5 jaar) is rentevrij. In een tweede termijn (vanaf het 4de jaar), wanneer terugbetaling in het gedrang komt, kan het beheerscomité van het SE’nSE Fonds opteren de lening om te zetten in (certificaten van) aandelen. Dit gebeurt steeds in overleg met de betrokken ondernemers.

 

Meer informatie:
Jérome Chaplier
j.chaplier@stg.be
+32 498 67 62 42
+32 2 888 84 25