De werking van de Stichting steunt op volgende personen :

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de Stichting is samengesteld uit onafhankelijke personen, die in verschillende domeinen van de maatschappij actief zijn. De Raad beslist over de koers die de Stichting volgt.

De dagelijkse leiding en het team

Het team is belast met het uitwerken van acties en initiatieven die nodig zijn om de koers en prioriteiten, zoals aangegeven door de Raad van Bestuur, te verwezenlijken. Zij verzekert de uitvoering van de beslissingen en het dagelijkse beheer van de Stichting.

Sympathisanten en partners

De Stichting kan eveneens rekenen op een breed netwerk van sympathisanten en partners. Talrijke personen en organisaties steunen de Stichting financieel, stellen hun tijd en competenties ter beschikking of helpen om de acties Stichting bekend te maken.