« If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. » (Afrikaans gezegde)

Uitwisseling tussen de actieve spelers van de maatschappij is nodig om de transitie naar een leefbare wereld te versnellen. Toch zoeken deze actoren elkaar niet spontaan op. De Stichting faciliteert reeds jarenlang de dialoog tussen deze spelers door het creëren van debat- en discussiefora met als doel om samen een « 360° » - visie uit te werken op onze gezamelijke toekomst. Deze fora, die gekenmerkt worden door een dynamiek van onderuit (« Bottom-up ») en tussen gelijken (« Peer to peer »), verdiepen onze democratie.

Lees hieronder meer over onze verschillende projecten.

De transitiedynamiek versterken.

Discussing systemic changes to philantrophic platforms

Inspireren tot systeemverandering in de bedrijfswereld

Burgers op zoek naar duurzame modellen voor intergenerationele solidariteit

Specifieke jongerenprojecten van de Stichting

Duurzame Ontwikkeling kan niet zonder de P van participatie

Project rond burgerparticipatie, gesteund door de Stichting voor Toekomstige Generaties