Om een fiscaal aftrekbare gift te doen, kunt u:

Een eenmalige gift doen

Dit kan via het rekeningnummer IBAN BE 98 5230 4030 5393 - BIC: TRIOBEBB op naam van de Stichting voor Toekomstige Generaties. Elke gift vanaf €40 is fiscaal aftrekbaar.

Naar aanleiding van de Covid-19-crisis heeft de federale regering een reeks maatregelen genomen ten gunste van de filantropische sector, waaronder een verhoging van 45 naar 60% van de vermindering van de inkomstenbelasting voor schenkingen van 40 euro of meer aan erkende instellingen in 2020.

Geven via een permanente opdracht

In dit geval gaat het om een regelmatige gift, via een maandelijkse of jaarlijkse permanente opdracht bij uw bank.