Crédal promoot een rechtvaardige en solidaire samenleving, in het bijzonder op financieel gebied.

NewB is een coöperatie die als doelstelling heeft om een eerlijke, coöperatieve, participatieve, professionele en duurzame bank op te richten.

Trividend investeert in sociale en maatschappelijk bewogen ondernemingen en ondernemers, met risicokapitaal.

Triodos Bank financiert initiatieven op het gebied van sociale economie, milieu, gezondheidszorg en cultuur.