Het geld dat de Stichting in kapitaal ter beschikking heeft wordt geïnvesteerd in fondsen die in overeenstemming zijn met haar waarden. Sinds haar ontstaan heeft de Stichting er ook voor geopteerd om een deel van zijn kapitaal rechtstreeks te investeren via aandelen in bedrijven die zich op een betekenisvolle manier inzetten voor duurzame ontwikkeling. De Stichting is aandeelhouder van 17 bedrijven die een voorbeeld zijn op het gebied van duurzame economie, in 5 kernsectoren : energie, voeding, (micro)financiën, eerlijke handel en bouw & immobiliën.

Diverse fondsen die zijn ondergebracht bij de Stichting investeren bovendien in duurzame projecten die via specifieke projectoproepen zijn geselecteerd. Dit is bijvoorbeeld het geval voor Fonds SE’nSE.

Lees hieronder meer over de bedrijven waarvan de Stichting aandeelhouder is :

Het opzetten van duurzame productieketens voor ethische en verantwoorde producten.

Categorie : Eerlijke Handel

Le Comptoir Citoyen des Energies est une sociéte coopérative wallonne de fourniture d’électricité verte. COCITER appartient à 9 coopératives citoyennes wallonnes qui produisent l’électricité verte que vous consommez !

Categorie : Energie

Categorie : Diverse sectoren

Ethical Property Europe is een unieke vorm van ethisch investeren. Het bedrijf koopt panden en maakt er centra van waar allerlei organisaties uit het maatschappelijk middenveld samenkomen onder één dak, zodat ze ideeën en vaardigheden kunnen uitwisselen.

Categorie : Bouw & Immobiliën

Mérytherm wil een oude industriële site doen heropleven, onder andere dankzij de istallatie van een hydraulische elektriciteitscentrale.

Categorie : Energie

Energie 2030 produceert en levert maatschappelijk verantwoorde en duurzame energie.

Categorie : Energie

Crédal promoot een rechtvaardige en solidaire samenleving, in het bijzonder op financieel gebied.

Categorie : Financiën

LST (Strijd Solidariteit Werk) is een beweging van permanente vorming (‘éducation permanente’) en van weerstand tegen hetgeen armoede voortbrengt.

Categorie : Bouw & Immobiliën

Fairtrade Belgium zet zich in voor het creëren van een afzetmarkt voor Fairtrade- producten in België.

Categorie : Eerlijke Handel

NewB is een coöperatie die als doelstelling heeft om een eerlijke, coöperatieve, participatieve, professionele en duurzame bank op te richten.

Categorie : Financiën

In "The Conference House" biedt Café de Fiennes duurzame werk-, vergader- en ontmoetingsruimte.

Categorie : Bouw & Immobiliën

"Espace Kegeljan" beheert het oude gasthuis Kegeljan en blaast het nieuw leven in als ontmoetings-, vormings- en woonruimte.

Categorie : Bouw & Immobiliën

CORE is een studentencoöperatie actief op 3 domeinen: mobiliteit, huisvesting en industrieel energiegebruik.

Categorie : Energie

Batigroupe is een coöperatie van bedrijven die actief zijn in de bouwsector en die ethisch en duurzaam willen werken.

Categorie : Bouw & Immobiliën

Trividend investeert in sociale en maatschappelijk bewogen ondernemingen en ondernemers, met risicokapitaal.

Categorie : Financiën

Terre du Hayon ondersteunt duurzame en milieuvriendelijke landbouw op mensenmaat.

Categorie : Voeding

Triodos Bank financiert initiatieven op het gebied van sociale economie, milieu, gezondheidszorg en cultuur.

Categorie : Financiën

Coprosain is een landbouwcoöperatie die staat voor duurzame en lokale landbouw.

Categorie : Voeding

Het belangrijkste doel van Oxfam-Wereldwinkels is het onrecht in de huidige handelsrelaties bekendmaken bij het brede publiek.

Categorie : Eerlijke Handel

SE’nSE, een zaaikapitaalfonds voor duurzame en milieugerichte start-ups.