Sinds 2011 al wordt de Stichting zowel door de overheid als door burgers gevraagd mee te werken aan de uitrol van een "deliberatieve democratie", daarbij inspiratie puttend in de G1000 en eerdere burgerpanels die de Stichting sinds 2001 in België heeft in gang gezet.

Van discussies in het Waalse Jeugdparlement rond de strategie voor duurzame ontwikkeling, tot de raadpleging van een geloot burgerpanel over de vergrijzing in het Waals Parlement, en een burgerpanel over mobiliteit in Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Of nog, de G100 in Louvain-la-Neuve over de uitbreiding van een winkelcentrum.

De Stichting is tevens partner van het project Collaboratieve Stad van VILCO – Innoviris rond burgerparticipatie in de Brusselse wijken. Het project verenigt lokale overheden met burgercollectieven in een gemeenschappelijke transitiedynamiek.

G1000 … de terugkeer De Duitstalige Gemeenschap staat op het punt een enorme stap te zetten in het proces van democratische vernieuwing: het parlement uitbreiden met een "permanente inspraak in beleid door gelote burgers". Deze burgervergaderingen zullen in alle autonomie thema’s kunnen vastleggen, zullen toezicht houden op de beraadslagingen en zullen instaan voor de opvolging van burgeradviezen. Maar vooral zal ze een permanente band tussen de werkzaamheden van de burgers en die van de parlementsleden garanderen. Allicht een wereldprimeur voor een gemeenschap met groot aantal bevoegdheden! De hoogste instanties van de Duitstalige Gemeenschap hebben de oprichters van de G1000 en de Stichting gevraagd hun licht te schijnen over de concrete uitwerking van deze ambitie. Meer over de G1000.

Naast deze concrete initiatieven komt de Stichting ook regelmatig aan het woord in de media over deze thema’s.

Duurzame Ontwikkeling kan niet zonder de P van participatie

De G1000, het grootste burgerinitiatief voor democratische innovatie in Europa, gesteund door de Stichting voor Toekomstige Generaties

G1000 is een platform voor democratische vernieuwing binnen de Stichting voor Toekomstige Generaties. Onze team ontwikkelt, ondersteunt en promoot nieuwe vormen van overleg die de democratie versterken, van het lokale tot het internationale niveau.