Om een voor uw bedrijf fiscaal aftrekbare gift te doen, kunt u:

Een eenmalige gift doen

Dit kan via het rekeningnummer IBAN BE 98 5230 4030 5393 - BIC: TRIOBEBB op naam van de Stichting voor Toekomstige Generaties. Elke gift vanaf €40 is fiscaal aftrekbaar.

Geven via een permanente opdracht

In dit geval gaat het om een regelmatige gift, via een maandelijkse of jaarlijkse permanente opdracht via de bank van uw bedrijf.