Cociter ('Comptoir Citoyen des Énergies') is een Waalse coöperatieve die zich toelegt op de levering van groene stroom. Cociter is in handen van 12 Waalse burgercoöperatieven die groone stroom produceren voor hun coöperanten.

De Stichting verstrekt hen een lening die op termijn een autonome burgerfinanciering moet toelaten.

> Meer info over Cociter (in het Frans)