Jury

De onafhankelijke jury is samengesteld uit inspirerende (ervarings)deskundigen op vlak van duurzaam ondernemen. Ze selecteert jaarlijks 3 tot 5 start-ups.

De belangrijkste criteria die door de jury in aanmerking worden genomen zijn: de positieve impact op het milieu, de kwaliteit van het businessplan en het team, en de duurzame werking van de onderneming.

Karen Boers, BeCode - Piet Colruyt, SI2 Fund - Sabine Colson, Société Régionale d’Investissement de Wallonie (SRIW) - Christophe Guisset, Chroma Impact Investment - Yves Jongen, IBA - Pierre Mottet, IBA (Juryvoorzitter) -  Jérôme Partos, Eurasia Environmental Technologies - Julien Pestiaux, Climact - Hugo-Maria Schally, Directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie - Sybille van den Hove, Bridging for Sustainability.