Dat de vergrijzing van onze samenleving een grote uitdaging is voor de toekomst, daarover is iedereen het eens. Over de oplossingen is er veel minder eensgezindheid.

  • Hoe moeten we de zorg in de toekomst organiseren?
  • En de huisvesting?
  • Hoe zorgen we dat ouderen in de toekomst voldoende middelen hebben om een waardig leven te leiden?
  • Hoe herdenken we het einde van de professionele loopbaan rekening houdend met de gevolgen voor de gezondheid?
  • Wat zal de rol zijn van de ouderen in een vergrijzende samenleving?

Hoe zien experten de toekomst?

We ondervroegen tientallen deskundigen om zo een zicht te krijgen op de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst, die we nadien samenvatten in 10 kernuitdagingen. Deze kernuitdagingen legden we vervolgens voor aan drie think tanks die voor ons hun scenario opstelden met voorstellen voor de toekomst.

Een toekomstverhaal geschreven door burgers

De kernuitdagingen en de voorstellen van de think thanks vormden de voedingsbodem voor een tweede fase, waarin we een heel divers panel van 24 burgers hierover lieten nadenken. Na drie weekends leverde het panel ons een scenario, met een heel eigen visie op de uitdagingen en een aantal concrete voorstellen. De leden van het panel zijn natuurlijk geen deskundigen, maar ze boden ons wel een nieuwe en onconventionele kijk op de kwestie.

Reageer

De resultaten laten iedereen toe, expert of niet, om na te denken over de uitdagingen die ons te wachten staan en de mogelijke oplossingen. Wij, van de Stichting, deden een eerste denkoefening op basis van de resultaten, evenals onze partners.

Wilt u zelf ook reageren op de resultaten? Stuur ons dan een mailtje naar onzetoekomst[at]stg.be

De wereld verandert, ouderen ook

De generaties van morgen buigen zich over de toekomst van de senioren
Stichting voor Toekomstige Generaties
2014