Voorbereiding

prentjes met de verschillend fase

1. Experten aan het woord: het in kaart brengen van de kernuitdagingen

Om het project voor te bereiden, bevroeg de Stichting een veertigtal heel diverse referentiepersonen. Vanuit hun academische- of terreinervaring, met een technische, pragmatische of filosofische kijk op de zaken, ze hebben ons geholpen bij het inventariseren van de uitdagingen en de belangrijkste problemen rond intergenerationele solidariteit.

Een lange lijst van uitdagingen werd in kaart gebracht, onderzocht en herleid tot 10 kernuitdagingen, die op hun beurt de basis vormden voor de vragen die later aan het burgerpanel werden gesteld. In het scenario dat zij schreven hebben ze deze 10 uitdagingen samen gebracht in 4 belangrijke domeinen.

2. Experten aan het woord: de toekomst verbeelden

Op basis van deze analyse vroeg de Stichting aan drie verschillende think tanks om hun voorstellen en oplossingen te geven op de kernuitdagingen. We kozen de drie denktanks op basis van hun bevoegdheid in deze materie, en op basis van hun verscheidenheid, om zo de diversiteit van de scenario's te waarborgen. Het gaat over Itinera Institute, de informele groep onderzoekers Prospérité sans Croissance (Welvaart zonder groei) en de groep rond Professor Pierre Pestieau, ULG - CREPP - HEC.

Daarna herschreef een journaliste, Carine Vassart, hun visies in een levendig en concreet verhaal, waardoor de lezer zich gemakkelijker kan verplaatsen in de toekomst gezien door de ogen van de think tanks.

> Zie Waarom?

Burgerpanel

Methodologie

Met de tijd werd uit verscheidene modellen een unieke en originele methodologie gedistilleerd. Het betreft de methodologie van burgerpanels (zoals bij de derde fase van de G1000 waarin de Stichting een belangrijke rol heeft gespeeld), scenarioworkshops (een prospectieve methode waarin de deelnemers een toekomstvisie ontwikkelen op basis van meerdere mogelijke scenario's) en kwalitatieve onderzoeksmethodologieën en creatieve samenwerkingstechnieken (meer bepaald gebruikt in consumentenpanels). Het doel was maximale creativiteit mogelijk te maken, zonder dat we hiervoor de leden van het panel in 'mini-experts' zouden transformeren. De methodologie werd ontwikkeld door de twee begeleiders van het panel, Bernard Petre en Herman Daenen (Synergies & Actions), geadviseerd door Stéphane Delberghe (Atanor).

Rekrutering

"Het panel van 24 burgers werd gerekruteerd door referentiepersonen in heel België. Het doel van de rekrutering bestond eruit een voldœnde diversiteit van deelnemers te verzekeren om bij de besprekingen over een goede informatieverzadiging te beschikken. In plaats van uitsluitend op de klassieke socio-demografische criteria te focussen, bestond ons doel eruit te rekruteren met het oog op een maximale diversificatie van het deelnemersprofiel, met een vertegenwoordiging van relevante aspecten voor bepaalde criteria: leeftijd, geslacht en taal uiteraard, maar ook het aantal kinderen of (groot)ouders ten laste, woonplaats, geografische en sociale spreiding, politieke affiniteit, welzijnsindicatoren, risico van bestaansonzekerheid,... Om ook mensen te bereiken die er niet noodzakelijk aan zouden denken om aan een dergelijk project deel te nemen, werden de deelnemers via referentiepersonen gerekruteerd."

> Ontdek het scenario van het burgerpanel