Les Grignoux - Cinema en cultuur … met een hoog participatiegehalte

Les Grignoux

  • Hoe slaagt Les Grignoux erin om als alternatieve bioscoopgroep culturele ambities te laten samenvloeien met maatschappelijk engagement, financieel evenwicht en werknemersparticipatie?
  • Datum atelier : 02/04/2015
  • In 2013 won Les Grignoux de publieksprijs van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties

Les Grignoux is een culturele organisatie die al 30 jaar bestaat. Deze vzw beheert vier bioscopen (9 zalen) in Luik die jaarlijks meer dan 480.000 toeschouwers trekken. Daarnaast bezit ze drie kunstgalerijen, een café en een brasserie. Les Grignoux streeft ernaar zoveel mogelijk mensen "een alternatief te bieden voor de dominante cultuur" en kiest er bewust voor om geëngageerde films te draaien die sociale, economische en milieuthema's niet uit de weg gaan. Haar doelpubliek zijn schoolgaande jongeren en mensen uit alle lagen van de bevolking. Alle personeelsleden, in totaal meer dan 100 werknemers, dragen hun steentje bij in het autonome beheer van de vzw.

De vraag die tijdens ons atelier in Luik centraal stond: hoe kunnen we culturele ambities, maatschappelijk engagement, financieel evenwicht en werknemersparticipatie laten samenvloeien?

Ontdek de gedetailleerde fiche van Les Grignoux op onze portaalsite.