Abonnement beëindigen

Het is op ieder moment mogelijk uw inschrijving op deze nieuwsbrief te beëindigen door op de 'Uitschrijven"-link onderaan de nieuwsbrief te klikken (indien deze link niet werkt, kunt u ons altijd contacteren per mail).

Privacy

De gegevens die wij van u ontvangen, worden opgenomen in de bestanden van de Stichting en dienen enkel om te antwoorden op het verzoek om informatie dat u heeft ingediend. De Stichting geeft deze gegevens niet door aan derden.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de privacy met betrekking tot persoonsgegevens, heeft u het recht de betreffende gegevens in te zien en zo nodig te wijzigen. Indien u dit wenst, neem dan contact op met de Stichting.