Sociaal ondernemerschap financieren: SE'nSE wordt lid van Solifin

Het SE'nSE Fonds van de Stichting is lid geworden van Solifin, een vereniging van impactinvesteerders, die ondernemers met positieve maatschappelijke impact van over heel België willen ondersteunen. Solifin, officieel opgericht op 16 oktober, wil deze sociale ondernemers betere toegang bieden tot informatie en financiering, meer bepaald hen meer inzicht verschaffen in de diverse beschikbare financieringsbronnen. Solifin versterkt ook de samenwerking tussen impactinvesteerders onderling, zij ondertekenden een ethisch handvest. De Stichting heeft, samen met talrijke andere organisaties, bijgedragen aan de uitwisselingen die uiteindelijk de oprichting van dit platform mogelijk hebben gemaakt, en is lid van het Ethisch Comité.

> Ontdek Solifin