De toekomst van onze sociale zekerheid houdt rechtstreeks verband met de vraagstukken rond vergrijzing en intergenerationele solidariteit. Als beheerder van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen wou het RIZIV samen met de Stichting voor Toekomstige Generaties en de andere partners werken rond dit project om zo creatieve en innovatieve denkpistes te vinden die een antwoord kunnen bieden op al die uitdagingen, en dan in het bijzonder rond het domein van de verhouding tussen werk en gezondheid op het eind van de loopbaan.