Beauvent: Samen voor hernieuwbare energie

Hoe kan een burgerinitiatief een economisch succes worden en de welvaart lokaal herverdelen?

Toen in 2000 bleek dat kleine windturbines niet rendabel waren voor persoonlijke consumptie, vonden een aantal gezinnen uit de Westhoek elkaar en maakten ze mensen warm om samen te investeren in grote exemplaren. Dit was het begin van een coöperatie die intussen een kleine 3.000 vennoten telt. BeauVent investeert volop in windenergie, zonnepanelen en efficiënte aanwending van energie en onderzoekt de mogelijkheden voor de inplanting van warmtenetten. De vzw BAS Bouwen verzorgt dan weer de sensibilisering en advies rond energiebesparing en duurzaam bouwen.

"BeauVent cvba doet wat we liever niet overlaten aan anderen: hernieuwbare energie produceren en de winst daaruit laten terugvloeien naar de vennoot. Tegelijk sensibiliseren we diezelfde vennoot om zuinig om te springen met de energie die hij krijgt." Niko Deprez van BeauVent cvba

Ontdek de gedetailleerde fiche over Beauvent op onze portaalsite.