LST (Strijd Solidariteit Werk) is een beweging van permanente vorming (‘éducation permanente’) en van weerstand tegen hetgeen armoede voortbrengt. Sinds haar ontstaan, brengt ze arme personen en gezinnen en anderen die solidair zijn met hen, samen.

LST wil de volgende uitdaging aangaan: een plaats bieden waar de dagelijkse strijd van de allerarmsten een plaats krijgt, zodat zij de miserie het hoofd kunnen bieden en zich collectief kunnen inzetten voor een bevrijding, die niemand in de kou laat.

Meer info