SE'nSE Fonds

Een zaaikapitaalfonds voor duurzame, milieugerichte start-ups
Stichting voor Toekomstige Generaties
Brochure
2017