THE BLUE HOUSE 2012 Verdickt en Verdickt

Verdickt Carl & Nico

Projecten die zich als een evidentie in de omgeving innestelen
Architecten
Verdickt en Verdickt architecten
Verdickt en Verdickt architecten streeft ernaar gebouwen te concipiëren die door hun duurzaamheid, eenvoud en essentie de tijd trotseren.