Ecologische en maatschappelijke voetafdruk

Een workshop om het beter te doen met minder
Een initiatief van een groep van 15 architectuurstudenten en met de steun van een professor aan de Universiteit van Luik (ULiège)