De acties van de Stichting zouden niet mogelijk zijn zonder de steun van talrijke persoonlijkheden en experten die hun competenties en tijd ter beschikking stellen door in onze jury's te zetelen.

De jury's in 2015

Jury Doctoral Thesis Award for Future Generations 2015

Jury Doctoral Thesis Award for Future Generations 2015

Van l. naar r. Christel Buelens, Pierre-Jean Lorens, Nadine Gouzée, Jean-Pascale van Ypersele, Marie Cors, Guy Ethier, Jean Hugé
 • Nadine Gouzée (voorzitter van de jury), Verantwoordelijke van de transdisciplinaire Task Force Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau, Belgisch afgevaardigde Duurzame ontwikkeling op multilateraal niveau (VN, EU, ...) sinds de Conferentie van Rio.
 • Christel Buelens, Doctor in de wetenschappen aan de ULB, verantwoordelijke communicatie bij F.R.S.- FNRS Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.
 • Marie Cors, Licentiaat in de geologische en mineralogische wetenschappen (UCL) en doctor in Milieu (ULg), Politiek directrice van Inter-Environnement Wallonie.
 • Guy Ethier, Senior Vice-Voorzitter Milieu, Gezondheid en Veiligheid bij Umicore.
 • Jean Hugé, Postdoc onderzoeker aan de ULB (Systeemecologie et Natuurlijke Rijkdommenbeheer), doctor in de Wetenschappen, bio-ingenieur en master in Ontwikkelingssamenwerking, laureaat 2013 van de Doctoral Thesis Award for Future Generations
 • Pierre-Jean Lorens, Gediplomeerd aan het Instituut voor Politieke Studies in Parijs, Directeur Duurzame Ontwikkeling, Prospectief onderzoek en Evaluatie bij de Regioraad van Nord-Pas de Calais, lid van de Raad van Bestuur van Futuribles, professor aan het Instituut voor Politieke Studies in Rijssel.
 • Jean-Pascal van Ypersele, Doctor in de fysica aan de UCL, vice-voorzitter van de intergouvernementele expertengroep over de evolutie van het klimaat (GIEC), professor aan het Onderzoekscentrum over de Aarde en het Klimaat Georges Lemaître aan de UCL, lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling et voorzitter van de werkgroep "energie en klimaat".

 

Jury Master's Thesis Award - Sustainable Architecture 2015

Jury Master's Thesis Award - Sustainable Architecture 2015

Van l. naar r. Aude-Line Dulière (via skype), Pascale Thys, Han Verschure, Olivier Mareschal, Paolo Leonardi, Denis Piron
 • Han Verschure (Voorzitter van de jury), Professor Architectuur - KULeuven
 • Aude-Line Dulière, Gediplomeerd aan de universiteit van Harvard,  werkt op dit moment voor een architectenbureau in Groot-Britannië.
 • Paolo Leonardi, Gediplomeerd in journalistiek en sociale communicatie (ULB), werkt sinds 1990 bij Le Soir, waar hij sinds 2010 verantwoordelijk is voor de Immo-bijlage.
 • Olivier Mareschal, Burgerlijk ingenieur (UCL), werkt vanaf 1995 op verschillende bouwwerven in Brussel, sinds 2002 voor het bedrijf Maurice Delens en sinds 2007 is hij afgevaardigd bestuurder bij het bedrijf De Graeve in Namen, dat in 2013 de THE BLUE HOUSE/ prijs behaalde.
 • Denis Piron, Burgerlijk ingenieur-architect (Ulg), werkt sinds 2013 voor het bureau B612 Associates. Hij is laureaat van de Master's Thesis Award - Sustainable Architecture 2013.
 • Pascale Thys, Gediplomeerd in Romaanse filologie et economische wetenschappen (UCL), na een periode aan de faculteit Architectuur gewerkt te hebben, coördineert ze op dit moment de vzw Habitat & Participation.

 

Jury Master's Thesis Award - Sustainable Design 2015

Jury Master's Thesis Award - Sustainable Design 2015

Van l. naar r. Pierre Echard, Marie Pok, Michaël Cravatte, Christelle Bar en Lise Belmans
 • Marie Pok (Voorzitster van de jury), Directrice van de Grand Hornu Image en zelfstandig journaliste.
 • Christelle Bar, Industrieel ingenieur in de chemie (ISIL), na een periode gewerkt te hebben voor Shell Research and Technology Center (MCIL), is Christelle Bar sinds 2009 consultant in technologische innovatie bij Innovatech.
 • Lise Belmans, Gediplomeerd in Handelswetenschappen en Personeelsbeleid. Staat bij OVAM in voor de promotie van eco-design via verschillende instrumenten: studies, workshops, het internationale netwerk ENEC, de Ecodesign Award...
 • Maxime Boulvain, Burgerlijk ingenieur electromechanica (ULB), oprichter van het bedrijf Axis, hij werkt als Directeur Productontwikkeling bij Automatic Systems en wordt er sinds 2008 Algemeen Directeur.   
 • Michaël Cravatte, Lesgeefster in duurzame ontwikkeling, eco-design en eco-ontwerp voor inGHenia (opleidingscentrum voor ingenieurs in Valenciennes) en in project- en teammanagement aan het Hoger Instituut voor Design in Valenciennes. Secretaris-Generaal van de Unie van Designers in België. 
 • Pierre Echard heeft 20 jaar lang voor NGO's gewerkt en sinds 2001 voor Europese netwerken als CSR Europe en EFQM. Sinds 2009 wijdt hij zich toe aan eco-ontwerp en aan nieuwe economische modellen et werkt samen met MAD Brussels en Greenwin.

 

Jury Master's Thesis Award - Sustainable Health 2015

Jury Master's Thesis Award - Sustainable Health 2015

Van l. naar r. Jean-François Rixen, Thierry Poucet, Karin Rondia, Michel Kesteman en Fabienne Bryskère
 • Karin Rondia (Voorzitster van de jury), Arts van opleiding (Ulg), na een carrière van 30 jaar als medisch journaliste, is ze momenteel wetenschappelijke communicatieverantwoordelijke bij het Federaal Expertisecentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).
 • Fabienne Bryskère, Na een carrière van 15 jaar bij Carrefour waarin ze heel wat ervaring opdeed in de retail, is ze sinds 2013 Gedelegeerd Bestuurder van Multipharma.
 • Michel Kesteman, Directeur van "Espace Social Télé-Service" vzw en coördinator van het Gezondheidsnetwerk "Canal-santé". Voorzitter van de Vereniging voor Sociale Diensten. Eerder werkte hij als onderwijzer, journalist, adjunct-directeur van een mutualiteit en directeur van een ziekenhuis.
 • Thierry Poucet, Licentiaat in de Letteren en de Filosofie (ULB), journalist volksgezondheid. Hij leidt gedurende 12 jaar de uitgaves van de GERM. Hij publiceert in 1992 een gecommanditeerd essai voor de FEC - vormingsdienst van de Confederatie van Christelijke Vakbonden - Ed. EVO (Brussel) en Chronique sociale (Lyon), met als titel "Het milieu, begrijpen om herop te bouwen". Hij vervoegt de persdienst van de Socialistische mutualiteit (UNMS), waar hij tot eind 2011 de uitgave van "Renouer" leidt.
 • Jean-François Rixen, Landbouwkundig ingenieur van opleiding, expert in de ecobiologie van woningen en Secretaris Generaal bij écoconso.
 • Sylvie Varlez, Doctor in de Plantkunde, ze werkt sinds eind 1997 als experte bij het Federaal Planbureau, in de Taskforce Duurzame Ontwikkeling, waar ze onder andere verantwoordelijk is voor de thema's rond gezondheid (gezondheid en milieu, gezondheid op het werk, gezondheid en veroudering...).

 

Dank aan al onze juryleden !