Cociter ('Comptoir Citoyen des Énergies') is een Waalse coöperatieve die zich toelegt op de levering van groene stroom. Cociter is in handen van 12 Waalse burgercoöperatieven die groone stroom produceren voor hun coöperanten.

Ecopower is een burgercoöperatie die 100% hernieuwbare, lokale energie produceert (in België) en levert (in Vlaanderen). Ecopower verenigt burgers die samen elektriciteit oogsten uit wind, zon en waterkracht en zij producert duurzame groene warmte in de pelletfabriek in Ham.

Energie 2030 produceert en levert maatschappelijk verantwoorde en duurzame energie.

CORE is een studentencoöperatie actief op 3 domeinen: mobiliteit, huisvesting en industrieel energiegebruik.