For Good, Shayp, Urban Forests, Washcot en WijDelen. Deze vijf duurzame, milieugerichte, Belgische start-ups zullen €200.000 aan zaaikapitaal delen in de vorm van converteerbare achtergestelde leningen.

> Meer info