Het Aether Fonds voor Toekomstige Generaties, dat in 2018 binnen de Stichting werd opgericht, steunt projecten die de aantasting van zoet- en zoutwaterecosystemen tegengaan. Deze ecosystemen komen steeds meer onder druk te staan door vervuiling en overexploitatie.

Begin 2020 werd 107.000 euro steun toegekend aan 3 projecten:

  • WeOcean, dat inspirerende initiatieven voor een duurzame Middellandse Zee promoot en met elkaar in verbinding brengt;
  • het project van het Institut Halieutique et des Sciences Marines onder leiding van Gildas Todinanahary, genomineerd HERA Doctoral Thesis Award 2017, dat in Madagascar, met de steun van vissers, mariene habitats reconstrueert voor het behoud van het koraalecosysteem;
  • Great Bubble Barrier, dat een innovatieve methode ontwikkelt om plastic afval uit rivieren en kanalen te halen via een bellenscherm.

Het Aether Fonds voor Toekomstige Generaties ondersteunt ook het SE'nSE-Fonds en de HERA Awards voor Toekomstige Generaties.