Brussel, 7 februari 2019Er belandt jaarlijks acht miljoen ton plastic in de zee. Maar liefst 89% van die producten is maar één keer gebruikt, terwijl de natuur er soms tot duizend jaar over doet om dat afval af te breken. Dit brengt schade aan de mens en de planeet en zorgt bovendien voor een enorme verspilling van grote hoeveelheden kostbare grondstoffen en energie. Hoog tijd voor initiatieven die de afvalberg van single-use products (SUP's) helpen te verkleinen. De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert – na de examens en de vakantieperiode – haar kandidaatsoproep aan alle studenten uit het Belgische hoger onderwijs om deel te nemen aan de eerste Zero Waste Student Challenge. De geselecteerde intiatieven zullen als prijs een communicatie- en valorisatiecampagne en een financieel duwtje in de rug van 500 tot 5.000 euro ontvangen!