Drie duurzame, milieugerichte, Belgische start-ups: Oh My BOX!, Urbike en Usitoo

Brussel, 12 november 2018Voor het derde jaar heeft de Selectiejury van het “Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship” (SE'nSE) Fonds drie beloftevolle jonge ondernemingen met een aanzienlijke positieve impact op het milieu geselecteerd. 150.000 euro, in de vorm van converteerbare achtergestelde leningen, zal worden verdeeld over de drie projecten. Het SE’nSE Fonds werd opgericht in 2016 in de schoot van de Stichting voor Toekomstige Generaties, met Pierre Mottet (IBA) als voorzitter.