Spullen lenen van je buren
Year of contest: 
2017
Contest result: 
Laureate
Location: 

WijDelen vzw stimuleert en promoot, aan de hand van online platformen Peerby en Peergroups, het delen van spullen tussen buren, collega’s en organisaties. Het doel is delen zo gemakkelijk en toegankelijk mogelijk te maken. De vzw wil uitgroeien tot een coöperatie die steunt op het verdienmodel Peergroups.be (deelgroepen tussen collega’s). De winst die daaruit voortvloeit, zal worden ingezet ter promotie van het gratis deelplatform Peerby.be.

Teaser: 
Online platform dat het delen van spullen tussen buren, collega's en organisaties promoot en faciliteert.
Spullen lenen van je buren
Year of contest: 
2017
Contest result: 
Finalist
Location: 
Link with FFG: 
Future Generations Grand Prix

Peerby is het eerste deelplatform dat mensen toelaat op grote schaal spullen te delen. Door het delen van spullen te promoten en te faciliteren wil WijDelen een gedragsverandering stimuleren van bezit naar gebruik van spullen. Bovendien verbindt de vzw buren, collega’s en organisaties onderling. Het platform werkt vraaggestuurd en is bijzonder toegankelijk. Iets nodig, stel gewoon de vraag. Je bericht komt terecht bij alle naburige Peerby-leden en je vindt snel wat je zoekt.

Teaser: 
WijDelen vzw faciliteert het delen van spullen tussen buren en “peers” om zo het materiaalverbruik te reduceren. Dit doet ze aan de hand van Peerby, een gratis online burenplatform en Peergroups, een betalend platform voor collega’s, leden van een organisatie of organisaties onderling.
Sociaal aan de slag met voedseloverschotten
Year of contest: 
2017
Contest result: 
Finalist
Location: 
Organisation: 
OCMW Gent en Stad Gent
Link with FFG: 
Future Generations Grand Prix

Foodsavers Gent, een project van OCMW en Stad Gent, is een distributieplatform voor voedseloverschotten. Het vormt de logistieke schakel tussen het aanbod aan voedseloverschotten en de grote nood aan voedselondersteuning voor financieel kwetsbare mensen. De draaischijf is de Leerwerkplek van het OCMW. Hier werken en leren een tiental mensen die moeilijk aansluiting vinden op de regulieren arbeidsmarkt.

Teaser: 
Foodsavers Gent is een logistiek platform dat voedseloverschotten ophaalt, verzamelt en levert aan sociale organisaties. Zodoende organiseert het sociale tewerkstelling, pakt het voedselverspilling aan en voorziet het acute armoedebestrijding.
Pluk je dak
Year of contest: 
2017
Contest result: 
Finalist
Location: 
Link with FFG: 
Future Generations Grand Prix

ROOF FOOD is een Gents stadslandbouwproject dat mensen dichter bij ecologische voeding én bij elkaar wil brengen. Bovenop het bedrijvencentrum De Punt schuilt sinds 2016 een tuin van 500 vierkante meter waar naar hartenlust gezaaid, gekweekt en geoogst wordt. De opbrengst wordt in hun eigen keuken verwerkt tot gezonde vegetarische maaltijden voor bedrijven, evenementen en dakdiners. Bovendien zorgt een groendak voor water- en luchtzuivering van de leefomgeving en draagt het bij aan de biodiversiteit in de stad.

Teaser: 
Moestuin, catering en teambuilding onder - en op - één dak. De eerste dakmoestuin van Vlaanderen en straf korte keten project dat mensen verbindt door voedsel.
Politique de développement durable de l’Université de Gand
Logo - Duurzaamheidskantoor UGent
Year of contest: 
2016
Location: 
Theme: 
Link with FFG: 
Future Generations Grand Prix

Le fonctionnement quotidien de la politique de développement durable de l’UGent est géré par le Duurzaamheidskantoor (« bureau de la durabilité »), où les étudiants et le personnel initient et coordonnent les projets et jouent un rôle à la fois stimulant, facilitant et consultatif.  

Teaser: 
L’Université de Gand se veut une institution de recherche à la pointe dans le domaine de la durabilité. Elle met celle-ci à l’avant-plan dans son enseignement, ses recherches et son organisation.
Le végétarisme séduisant
Logo EVA
Year of contest: 
2009
Contest result: 
Laureate
Link with FFG: 
Future Generations Grand Prix

Depuis sa création en 2000 par quelques étudiants gantois, l’asbl EVA n’a cessé de croître pour représenter aujourd’hui l’une des organisations végétariennes les plus grandes et les plus actives au monde. EVA travaille sur le thème de la diminution de la consommation de viande, et se focalise principalement sur un message positif à transmettre à divers groupes-cibles.
 

Trop de viande…

Teaser: 
EVA s'implique pour favoriser la production et la consommation de produits alimentaires végétaux, plutôt qu'animaliers.
L’industrie minière fait bouger au Nord et au Sud
Logo Catapa
Year of contest: 
2013
Contest result: 
Finalist
Link with FFG: 
Future Generations Grand Prix

Fondée en 2005, CATAPA est une organisation soutenue par une centaine de bénévoles. L’organisation effectue des travaux de recherche, informe et sensibilise autour de la problématique des matières premières. Elle se concentre aussi sur les problèmes liés à l’exploitation minière à grande échelle en Amérique latine. Pour cela, CATAPA travaille en collaboration avec des mouvements sociaux et des ONG’s du Sud.

Teaser: 
CATAPA est un mouvement de bénévoles oeuvrant pour un dévéloppement durable, qui se concentre en particulier sur l'industrie minière.
Leader européen en produits végétaux
Year of contest: 
2010
Contest result: 
Laureate
Link with FFG: 
Tournée générale
Future Generations Grand Prix

Alpro était à l'origine un rêve idéaliste de Philippe Vandemoortele et, en 1980, la société a trouvé sa place au sein du groupe Vandemoortele.

Teaser: 
Fabriquant de produits alimentaires au soja, Alpro s’est, dès sa création, préoccupée du juste équilibre entre les 3P : « People », « Planet» et « Profit».