Fonds SE’nSE

SE’nSE, een zaaikapitaalfonds voor duurzame en milieugerichte start-ups.

 

Bijdragen aan een duurzame wereld door de ondernemingsgeest te stimuleren. Dat is het streven van het Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship Fund (SE'nSE Fund), dat is gecreëerd door ondernemer Pierre Mottet (IBA) en in samenwerking met de Stichting voor Toekomstige Generaties.

Ondernemerschap stimuleren

Bijdragen aan een duurzame wereld door ondernemerschap te stimuleren. Dat beoogt het SE’nSE Fonds, dat opgericht werd door ondernemer Pierre Mottet (IBA) in de schoot van de Stichting voor Toekomstige Generaties.

Het SE’nSE Fonds is een zaaikapitaalfonds, net als het Caring Entrepreneurship Fund, dat een belangrijke inspiratiebron vormde voor Pierre Mottet. Dit fonds is gewijd aan gezondheid en werd gecreëerd door Roch Doliveux (oud-CEO van UCB) in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.

Het SE’nSE Fonds geniet een jaarlijkse dotatie van €100.000. Het heeft als doel ondernemers te steunen die projecten ontwikkelen met een grote positieve impact op het milieu door hen financiële middelen ter beschikking te stellen in de vorm van zaaikapitaal en mogelijkheden te bieden tot ervaringsuitwisseling en netwerking.
Elk jaar zal een Jury maximum drie ondernemingen selecteren die uitblinken omwille van hun potentiële positieve impact op het milieu en hun duurzame werking.

Bovenop de financiële steun, biedt het Fonds ondernemers ook de mogelijkheid hun projecten bij te sturen dankzij de kritische feedback van een kwalitatief hoogstaande jury, bestaande uit vooraanstaande actoren uit het bedrijfsleven. Dit opent wellicht ook deuren naar andere, omvangrijkere financieringsbronnen.

Maximaliseren van duurzame milieuwinst

Naar het idee van Pierre Mottet, de oprichter, is het SE’nSE Fonds een investeringsfonds zonder winstoogmerk. Het Fonds richt zich meer op het maximaliseren van de baten voor het milieu. De bedoeling is om een brug te slaan tussen de 3F's (friends, family and fools) en meer structurele en omvangrijke financieringsbronnen.

Om het risico van dit type investeringen te verlichten en de duurzaamheid van het Fonds op lange termijn te verzekeren, zal het Fonds deel hebben in de winsten van de succesvolle ondernemingen.
Het investeringsmechanisme van het Fonds is zo opgezet dat de ondersteunde projecten worden gestimuleerd om de investeringen zo snel mogelijk terug te betalen. Maar ze kunnen er toch voor kiezen om zo lang als nodig beroep te doen op de fondsen.

Een eigentijdse, veranderingsgerichte visie op filantropie die ondernemers verenigt

Met het oog op de huidige uitdagingen en crisissen kiest Pierre Mottet voor een aanpak die zowel “rationeel” als “veranderingsgericht” is. Deze zeer eigentijdse visie op filantropie overstijgt emotieve kortetermijnsantwoorden en zet de maatschappij aan tot een 360°-denken en handelen, eigen aan duurzame ontwikkeling.
Via het SE’nSE Fonds drukt Pierre Mottet zijn vertrouwen uit in de werking van de Stichting voor Toekomstige Generaties. Hij moedigt hiermee ook andere mecenas-ondernemers aan om vandaag nog mee te investeren in ondernemerschap ten gunste van de toekomstige generaties.

Het SE’nSE Fonds wordt geleid door een beheerscomité bestaande uit de oprichter, de directeur van de Stichting voor Toekomstige Generaties en een derde persoon.

Het Fonds heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid en haar vermogen valt samen met dat van de Stichting. Het Fonds wordt beheerd volgens de leidende principes voor de creatie van een fonds op naam in de schoot van de Stichting voor Toekomstige Generaties.

Alle informatie betreffende de projectoproep van het SE'nSE Fonds.