De Stichting voor Toekomstige Generaties zoekt voor indiensttreding begin juni 2017 een Nederlandstalige junior project manager (M/V).

De Stichting voor Toekomstige Generaties
De Stichting voor de Toekomstige Generaties werd in 1998 opgericht en is de Belgische stichting die zich inzet voor duurzame ontwikkeling. Als Stichting van openbaar nut is zij pluralistisch, onafhankelijk en actief in de drie gewesten van het land. Als platform voor transformatieve filantropie maakt de Stichting het voor haar partners, mecenassen en donateurs mogelijk om te investeren in de toekomstige generaties. Daarnaast voert de Stichting twee programma’s uit in eigen beheer: “Ondernemen voor Toekomstige Generaties” en de “Higher Education & Research Awards for Future Generations (HERA)”. Het programma “Ondernemen voor Toekomstige Generaties” beoogt initiatieven die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen te versterken door hen in de schijnwerpers te zetten en advies en financiële ondersteuning te bieden. HERA omvat een reeks excellentieprijzen om studenten en onderzoekers aan te moedigen tot een 360°- visie, die oog heeft voor de vier dimensies van duurzame ontwikkeling : leefmilieu, mens & maatschappij, welvaart en participatie.

Haar hoofdkantoor is in Namen; daarnaast beschikt ze over een kantoor in Brussel.

Meer info op www.stg.be


Uw missie:
In het kader van de programma’s die de Stichting in eigen beheer uitvoert, zoekt de stichting een junior project manager. De project manager is verantwoordelijk voor het uitvoeren van concrete deelprojecten en neemt een faciliterende en ondersteunende rol op in het uitbouwen en versterken van de werking van de Stichting in Vlaanderen. Operationele communicatie (redactie en vertaling van teksten) is daarbij van cruciaal belang. De project manager ondersteunt de twee programmaverantwoordelijken en de communicatie-verantwoordelijke van de Stichting en werkt onder hun leiding.

Uw taken:

 • U verzorgt de communicatie over de initiatieven die de Stichting ondersteunt in het kader van haar activiteiten: redactie en vertaling van teksten, realiseren van interviews en videos, redactie van nieuwsbrieven, communicatie via de sociale netwerken, redactie van persberichten, … ;
 • U ondersteunt het centraal secretariaat in het opstellen en vertalen van digitale nieuwsbrieven en mailings;
 • U ondersteunt de communicatieverantwoordelijke met betrekking tot de Nederlandstalige communicatie van de Stichting;
 • U bent verantwoordelijk voor het uitwerken van concrete deelprojecten, waaronder evenementen (logistieke organisatie, contacten met deelnemers en sprekers, beheer van de inschrijvingen, communicatie, enz.);
 • U ondersteunt de programmaverantwoordelijken bij het versterken en uitbouwen van de activiteiten in Vlaanderen (organiseren, voorbereiden en opvolgen van meetings, onderhouden van contacten met partners, … );
 • U draagt bij tot het uitbouwen van het netwerk van de Stichting in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.


Uw profiel:

 • U bent geïnteresseerd in duurzame ontwikkeling;
 • U bent Nederlandstalig met een zeer goede actieve kennis van het Frans. Een goede kennis van het Engels is een troef;
 • U hebt een vlotte pen in het Nederlands en bent in staat om Franstalige teksten te vertalen naar het Nederlands. U hebt de capaciteiten om een tekst op inhoud, vorm en spelling na te lezen;
 • U hebt ervaring in projectmanagement en houdt ervan om een project van A tot Z uit te werken en uit te voeren;
 • U bent goed in Public Relations en schrikt er niet voor terug om contacten te leggen per telefoon of tijdens evenementen;
 • U bent zelfstandig, flexibel en polyvalent;
 • U schrikt niet terug voor administratieve taken die deel uitmaken van de projecten, noch voor een zekere werkdruk tijdens bepaalde « sleutelmomenten ».
 • U bent enthousiast en creatief;
 • U bent een echte teamplayer;
 • U bent vertrouwd met de courante softwareprogramma’s zoals Word, Excel en PowerPoint;
 • U hebt ervaring met het gebruik van sociale media. Ervaring met het beheren van een website is een troef.


Wat wij u bieden:

 • Een uitdagende job in een dynamische, tweetalige werkomgeving met aangename werksfeer en mogelijkheden tot ontwikkeling in een Stichting in volle groei.
 • Een contract (4/5de) van onbepaalde duur. Op termijn mogelijkheid tot een voltijds contract.
 • Uw loon zal bepaald worden in functie van uw profiel en relevante ervaring met het oog op de jobinhoud. U ontvangt ook maaltijdcheques.
 • Uw werkplek is Brussel en Namen.


Praktisch
Indiensttreding: zo snel mogelijk

Kandidaten sturen hun motivatiebrief met CV per e-mail naar: Aline Goethals, a.goethals@stg.be. Kandidaturen worden behandeld van zodra ze ingediend worden. Weerhouden kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met selectieproef. Kandidaturen kunnen ten laatste tot 5 juni ingediend worden, maar de selectieprocedure kan eerder afgesloten worden, in het geval een geschikte kandidaat gevonden wordt.Meer info:
www.stg.be
Stichting voor Toekomstige Generaties
Rue de l’Arsenal, 4
5000 Namen

Kantoor in Brussel: Nijverheidsstraat 10 – 1000 Brussel